Så skyddar vi dig och oss själva från Corona-pandemin (Covid-19)

Swiftec tar Covid-19 pandemin på största allvar, och har ändrat våra rutiner i samband med leveranser enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer, för att tillse att vi bidrar till att minska smittspridning och samtidigt skyddar dig som kund. 

I korthet kan detta sammanfattas på följande sätt:

– Vi håller alltid ett ordentligt avstånd till kunden i samband med leveranser.
– Vi tvättar händerna ofta, och våra leverantörer och installatörer spritar dessutom händerna mellan varje leverans.
– Våra leverantörer och installatörer använder handskar så långt det är möjligt för att kunna utföra arbetet.
– Vi bär munskydd vid leveranser och installationer, och i kontakt med kunder och affärspartners.
– Vi jobbar inte om vi har förkylningssymptom.